Menu Close

Akcijos „Apkabink savo darželį“ ir „Bėgimas su trispalve 2023″

Kovo 10 dieną Šakių vaikų lopšelio-darželio bendruomenė (Šaulių g. 20) puikiai nusiteikusi ir pasipuošusi trispalvėmis vėliavėlėmis jungėsi prie  mūsų darželio organizuojamos akcijos „Apkabink savo darželį“ ir  Vilniaus  lopšelio-darželio „Liepsnelė“ sporto pramogos „Bėgimas su trispalve 2023“. Mojuodami trispalvėmis sustojome aplink darželį, taip parodydami koks jis mums svarbus. Po to smagiai ir su pakilia nuotaika apibėgome mūsų darželį, taip išreikšdami savo meilę Lietuvai. Būk laisva ir mylima, Brangi Tėvyne!

Skip to content