Menu Close

Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (plačiau https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 ), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Šakių ikimokyklinio ugdymo mokykloje „Maži žingsneliai“ (toliau – Įstaiga) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 460066

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA (formą parsisiųsti galite čia : PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ)

Įstaiga rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su Įstaigos asmens duomenų tvarką reglamentuojančiais dokumentais, patvirtintais Šakių ikimokyklinio-ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ direktoriaus įsakymu NR.VK-11, 2023-01-11:

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content