Menu Close

„Atrask žaidimų džiaugsmą“

Besibaigiant metams, norisi prisiminti smagias ir įdomias veiklas.  Visus 2023 metus ikimokyklinio ugdymo mokytojos J.Orintienė ir A.Laurinaitienė vykdė ilgalaikį  projektą „Atrask žaidimų džiaugsmą“. Projekte sudalyvavo 8 mokyklėlės grupės. Kartą į mėnesį į žaidimų rytmetį kvietėme vis kitos grupės vaikus, kad kuo daugiau vaikų įtraukti į projektinius žaidimus. Šio projekto tikslas – supažindinti vaikus su netradiciniais žaidimais.

Žaidimai buvo suskirstyti pagal ugdymosi žingsnelius.  Buvo pasirinkti šie žingsneliai: fizinis aktyvumas, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba, aplinkos pažinimas, meninė raiška, iniciatyvumas ir atkaklumas.

Užsiėmimų metu vaikai žaidė įvairius netradicinius žaidimus: „Dingusi kėdė“, „Surask daiktą, pagal duotus požymius“ , „Vikrus balionas“, „Pilis“, „Linksmas kamuoliukas“, „Draugiškos nosytės“.

Kartu su vaikais kūrėme pasaką ir ją iliustravome popieriaus lape.

Skatinome vaikus kalbėtis ir tartis su draugu, kaip geriau atlikti užduotį; girdėti ir suprasti užduotį; domėtis; būti pastabiems supančiai aplinkai; piešiant reikšti savo jausmus.

IU mokytojos J.Orintienė ir A.Laurinaitienė

Skip to content