Menu Close

Dalinimasis patirtimi respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje

Lapkričio 17 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Žara“ vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Įtraukusis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: realijos  ir perspektyvos“. Joje dalyvavo ir  pranešimą „Šiuolaikinių vaikų ugdymas lauko aplinkoje“ skaitė Šakių ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ IU mokytoja Dialeta Bendoraitienė. Pranešime buvo dalinamasi patirtimi apie lauko pedagogikos elementų taikymą ugdymo procese bei jų pritaikymą įvairių gebėjimų vaikams. Pranešimą  parengė mokytoja metodininkė Dialeta Bendoraitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė Inga Sorakienė.
Skip to content