Menu Close

Gerosios patirties sklaidos renginys „Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo sąsajos ir dermė diegiant atnaujintą ugdymo turinio programą“

Spalio 9 dienos popietę Šakių „Varpo“ mokykloje vyko gerosios patirties sklaidos renginys „Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo sąsajos ir dermė diegiant atnaujintą ugdymo turinio programą“ (UTA).

Varpo pradinių klasių mokytojos bei Šakių ikimokyklinio ugdymo „Maži žingsneliai“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos kalbėjo apie abiejų programų sąsajas ir perėjimo iš vienos ugdymosi pakopos į kitą etapus.

Ugdymo (si) procesas – tai integrali švietimo įstaigos dalis, kurio metu mokytojai skatinami nuolatinei savistabai, refleksijai ir dialogui su aplinka. Tai padeda įsivertinti stipriąsias ugdomosios veiklos sritis, veiklą grindžiančius vertybinius principus, identifikuoti iškylančius iššūkius ir numatyti įrodymais grįstų sprendimų priėmimą. Šakių IU mokyklos „Maži žigsneliai“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vaidutė Lazdauskienė pristatė atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos pokyčius, „Varpo“ mokyklos pradinių klasių mokytojos akcentavo pradinio ugdymosi programos aktualijas.

Norint užtikrinti ugdymo(si) kokybę, dažnas pedagogas susiduria su sisteminiais švietimo pokyčiais, kurie dažnai būna skuboti ir ne visada išsamiai pagrįsti praktiniais pavyzdžiais. Tokiu būdu, dalinantis gerąja darbo patirtimi su kolegomis, diskutuojant apie pokyčius švietime, atrandami bendri sąlyčio taškai skirtingose ugdymo(si) pakopose, išdiskutuojami mokytojų lūkesčiai, ką turėtų gebėti ugdytiniai pabaigę vieną ar kitą pakopą. Tuo pačiu, skatinamas švietimo įstaigų bei mokytojų tarpusavio  bendradarbiavimas.

Diskusijos metu išryškėjo tėvų įsitraukimo į ugdymosi procesą svarba, vaikų savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymo(si) sąsajos su sėkmingo perėjimu iš priešmokyklinio ugdymo į pradinio ugdymo pakopą. Tiek pradinių, tiek priešmokyklinio ugdymo mokytojos akcentavo vaikų dėmesio išlaikymo problemas.

Skip to content