Menu Close

Džiaugsmingai ir nuoširdžiai sveikinome Lietuvą su artėjančiu gimtadieniu!

   Lietuvos gimtadienio išvakarėse, vasario 15- tą dieną, susirinkome į edukacinį renginį  „LIETUVĖLE, NEŠU TAU DAINĄ IR ŠOKĮ SAVO ŠIRDY“. Jo metu susipažinome su lietuvių liaudies dainomis, sužinojome, kaip jos buvo kuriamos, klausėmės autentiško jų skambėjimo. Įdomu buvo išgirsti, kad kurdami lietuvių liaudies dainas, žmonės į jas sudėdavo savo meilę, švelnumą tėvynei, savo kraštui, žmonėms. Apdainuodavo Lietuvos gamtą, žvėrių ir paukščių gyvenimą, savo sunkų darbą, skausmą, liūdesį ir džiaugsmą, šventes, tradicijas… Kaip sakoma – ką aplink matydavo, ką jausdavo apie tą ir dainuodavo.

   Išgirdome apie piemenėlius, jų sunkų darbą. Klausėmės autentiško piemenėlių raliavimo.  Patys dainavome apie paukštelius, pritardami molinėmis švilpynėmis, lazdelėmis. Taip pat klausėmės lopšinės, kurią dainavo supant vygę, prie balanos šviesos.  O mes, pritariant ukulėlei ir barškučiui, padainavome lopšinę „A-a-pupa…“ Žaidėme linksmus ratelius, žaidimus.

   Pastebėjome, kad labai turtinga lietuvių liaudies smulkioji tautosaka. Mokėmės greitakalbių, skaičiuočių, klausėmės paukščių erzinimų, pamėgdžiojimų, minėme mįsles.

  Šventės pabaigoje giedojome Lietuvos himną. Mojuodami trispalvėmis, padovanojome Lietuvai  dainelę. Buvo labai jauku, linksma visiems kartu bendrauti ir švęsti Lietuvos gimtadienį!

                                                                              Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Skirma Virbylienė

 

Skip to content