Menu Close

„Kalbos savaitės“– motorikai lavinti

    Kalba – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos dėka bendraujame, kuriame kultūrą, tampame bendruomenės dalimi. Vaikystėje suformuojama daugybė sąvokų ir išmokstama daug lietuvių kalbos žodžių. Vaikas mokosi ne sakinio, žodžių reikšmių, bet sąvokų žodinės raiškos. Naudodami kalbą vaikai gali kaupti patirtį, ja naudotis, išreikšti save, savo emocijas.

Tradiciškai, balandžio mėnesį darželyje organizuojamos kalbos savaitės. Vaikų kalbos lavinimas, korekcija – svarbi ugdomojo proceso dalis. Tad balandžio 17-28 dienomis logopedės, specialiosios pedagogės Sigita Damijonaitienė ir Alma Dervaitienė organizavo ir pravedė Gimnazijos g. 7 pastato grupių vaikams veiklas, skirtas įvairiapusiam motorikos lavinimui: artikuliacinio aparato, rankų, pirštų judesių, bendrosios motorikos.

Veiklos diferencijuotos, priemonės parinktos atsižvelgiant į mažylių amžiaus ypatumus. Vaikai turėjo galimybę veikti ne tik su žaislais, bet ir su natūraliomis priemonėmis. Atliko užduotis reikalaujančias tikslumo, dėmesio sukaupimo, mokėjimo palaukti, dalintis. Vaikai konstravo iš kaladėlių, gamtinės medžiagos, bandė išgauti raides virvelių pagalba, vėrė smulkias detales ant iešmelio, rankų pirštukais ieškojo smulkių gyvūnų figūrėlių, pasislėpusių pupelėse ir t.t. Priešmokyklinukai sudarė skiemenis, žodžius iš savo pasirinktų ir parašytų, iš kaladėlių sudėliotų raidžių ir juos skaitė. Veikė individualiai ir grupelėmis. Bandė įvardinti daiktų požymius, nusakyti kuo pasirinkti daiktai panašūs, ir kuo skiriasi, prisiminė žinomų gyvūnų pavadinimus, pakartojo spalvų pavadinimus ir t.t.

Ugdytiniai buvo pakviesti apsilankyti logopediniuose kabinetuose ir supažindinti su esamomis priemonėmis juose, žaislais, su kuriais mielai žaidė. Logopedės vaikams parodė, paaiškino kaip vyksta logopedinės pamokėlės.

Tai buvo smagus laikas vaikų pažintiniams procesams praplėsti, su kolegėmis pasidalinti gerąja specialiosios pedagoginės pagalbos patirtimi.

Keletas nuotraukų iš vykdytų veiklų:

Šaulių g. 20 pastate spec.pedagogės Gitana Kaunienė ir Aldona Stanislovaitienė balandžio 24-28 dienomis organizavo teminę kalbos  savaitę ‒ „Draugaukime su pasaka“.

Visą savaitę vaikai pasinėrė į pasakų pasaulį. Grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis pasirinko savo mėgstamiausias pasakas.  Dalyvavo įvairiose veiklose: klausėsi mokytojų  skaitomų  pasakų , piešė veikėjų istorijas, kūrė teatrą, žaidė „Seklio“ žaidimus ir kūrė naujas pasakų pabaigas.

Visose teminės savaitės organizuotose veiklose vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, ugdėsi kūrybiškumą, kalbinius gebėjimus, meilę knygai, gimtajai kalbai ir lietuviškam žodžiui. Skaitymo nauda vaikams yra neišmatuojama, be to šie įgūdžiai išlieka visą gyvenimą.

Dalinamės „Draugaukime su pasaka“ akimirkomis.

Vyr. spec. pedagogės –logopedės Alma Dervaitienė, Sigita Damijonaitienė, Gitana Kaunienė ir Aldona Stanislovaitienė

Skip to content