Menu Close

Keičiasi maitinimo kainos

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. Nr. T-207 sprendimu „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO Nr. T-329 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeistas maitinimo normos dydis.

Maitinimo normos dydis nuo 2022-07-01

Lopšelio gr. Darželio gr.
Pusryčiai 0,55 0,60
Pietūs 1,16 1,26
Vakarienė 0,55 0,60
Iš viso 2,26 2,46
Skip to content