Menu Close

Kviečiame į renginį

Kviečiame Šakių rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogus dalyvauti rajoniniame gerosios patirties sklaidos renginyje

„GEROJI PATIRTIS ĮGYVENDINANT INOVATYVIUS UGDYMO METODUS IR STRATEGIJAS UGDYMO(SI) PROCESE”

PRELIMINARI RENGINIO  PROGRAMA:

9.30-10.00 Dalyvių registracija.

10.00-10.15 Renginio atidarymas.

10.15-11.45 I dalis. Dalyvių pranešimai.

11.45-12.15 Kavos pertrauka.

12.15-13.15 II dalis. Dalyvių pranešimai.

13.15-13.30 Renginio aptarimas, diskusija.

LAIKAS IR VIETA: 2023 metų lapkričio 30 d. 10.00 val. Šakių ikimokyklinio ugdymo mokykloje  „Maži žingsneliai“, adresu Gimnazijos g. 7, Šakiai, tel. 8-345-60183.

DALYVIAI: Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, švietimo pagalbos specialistai ir kt.

FORMA: žodiniai pranešimai.

PRANEŠĖJAI registruojasi užpildydami registracijos formą Priedas Nr. 1 iki lapkričio 17 d. ir atsiunčia el.paštu sakiudarzelis@gmail.com  (jei pranešimą rengia keletas autorių, pildoma viena registracijos forma)

SVARBU: pranešimo rengėjai pristatydami pranešimą patvirtina, kad turi tėvų/globėjų sutikimus naudoti vaikų atvaizdus.

KLAUSYTOJAI registruojasi iki lapkričio 17 d.  užpildydami šią nuorodą: https://bit.ly/3PXRyjY

Renginio dalyviams bus išduodamos Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimas, o pranešėjams ir pažymos apie pranešimo skaitymą. Renginio tiksli programa bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams elektroniniu paštu iki 2023 m. lapkričio 28 d.

Registracijos lentelė ir renginio nuostatai prisegtuke:

sklaidos renginys Mažuose Žingsneliuose

Skip to content