Menu Close

Mokesčiai už darželį

Nuo 2024 metų balandžio 1 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-88 keičiasi mokestis už ugdymo sąlygų gerinimą ( 12 eurų  per mėnesį).

Visas dokumentas:

MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

Skip to content