Menu Close

Mokysimės apie demokratiškumą

Džiaugiamės, kad mūsų teikta paraiška trumpalaikių bendrojo ugdymo srities mobilumo projektui (KA122-SCH) „Demokratiškumas ikimokykliniame ugdyme“ buvo įvertinta teigiamai, ir skiriamas 25 408,00 eur. finansavimas projekto įgyvendinimui. Plačiau:
Projekto nr. 2024-1-LT01-KA122-SCH-000220339
Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse mobilumo veiklose įgyti tarptautinės patirties demokratinio ugdymo praktikose ikimokykliniame amžiuje ir tą patirtį skleisti įstaigoje, rajone ir
Lietuvoje.
Uždaviniai: dalyvaudami darbo stebėjimo vizituose Norvegijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje (12 dalyvių) bei kursuose Portugalijoje (3 dalyviai) dalyviai įgis žinių apie demokratinių, pilietinių ir įtraukaus ugdymo praktikas, tobulins profesines kompetencijas šiomis temomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 01/07/2024 – 30/09/2025
Skip to content