Menu Close

Mokytojų edukacinė išvyka į Kauną

Kovo 20 dieną Šakių ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Mažų žingsnelių“ didelė mokytojų komandą dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo dienoje edukacinėje išvykoje „Tvarių ir pozityvių ugdymo(si) aplinkų kūrimo patirtys Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ ir vizito metu buvo aplankyti Kauno lopšeliai-darželiai „Vyturėlis“, „Žara“ ir „Nežiniukas“.

„Mažų žingsnelių“ mokytojų bendruomenė domėjosi darželių erdvėmis tiek lauke, tiek viduje, apžiūrėjo grupių aplinkas, ugdymosi erdves, lauko teritorijų įvairovėmis, projektų įgyvendinimu, metodinėmis priemonėmis, lauko ugdymo grupe.  Taip pat buvo bendraujama su mokytojomis ir lankomų įstaigų vadovais, dalijamasi patirtimi, aptariami iššūkiai ir galimi įvairūs sprendimai, tiek nemiegančių vaikų, tiek įtraukiojo ugdymo temomis, tiek įstaigos kultūros bei vertybių kūrimo klausimais.

Mokytojai džiaugėsi prasminga išvyka, atrastomis ir pamatytomis idėjomis, šiltu Kauno darželių bendruomenių sutikimu ir užmegztomis pažintimis.

Skip to content