Menu Close

Patirtimi dalijosi rajono pedagogai

Lapkričio 30 dieną į rajoninį praktinės patirties sklaidos renginį sukvietėme Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, švietimo pagalbos specialistus. Renginio metu dalyviai dalijosi gerąja savo darbine patirtimi diegiant inovatyvius ugdymo metodus praktinės patirties sklaidos renginyje „Geroji patirtis įgyvendinant inovatyvius ugdymo metodus ir strategijas ugdymo(si) procese“.

Renginio tikslas – sudaryti sąlygas rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams dalintis inovatyviomis idėjomis bei veiklomis, skleisti savo gerąją patirtį ir keistis vertingomis idėjomis.

Renginyje buvo pristatyti pranešimai apie tai, kaip mokytojos inovatyviai dirba su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikais, kaip kuria edukacines erdves, taiko įvairias strategijas, naudoja įvairias ugdomąsias priemones, kuria jas pačios ar pritaiko kitus ugdymosi kontekstus. Pranešimus skaitė 11 mūsų įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų Valda Stalioraitytė, Odeta Sakalauskienė, Aušra Rudokaitė, Raimonda Žemaitienė, Dialeta Bendoraitienė, Sandra Naujokaitienė, Sigita Damijonaitienė, Aušra Kasparavičienė, meninio ugdymo mokytoja Audronė Adomaitienė bei direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dovilė Kazakauskienė ir Inga Sorakienė, taip pat pranešimus skaitė Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Lekėčių skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaclava Valevičienė, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Plečkaitienė, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytoja Bernadeta Garmutė-Gaulienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Galinskienė, akių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriukų skyriaus ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Dovilė Ramanauskienė.

Pertraukos metu renginio dalyviai galėjo susipažinti su inovatyviomis edukacinėmis priemonėmis, kurias mūsų įstaiga naudoja ugdomosiose veiklose. Naujausia inovatyvi pristatyta priemonė buvo Photon robotukas, kuris buvo neseniai įsigytas ir bus „įtrauktas“ į ugdomąsias veiklas.

Skip to content