Menu Close

Patyriminio ugdymo lauke idėjų sėmėmės Malagoje

Birželio 24-28 dienomis Šakių ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Sorakienė ir dvi ikimokyklinio ugdymo mokytojos Valda Stalioraitytė bei Odeta Sakalauskienė dalyvavo programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo projekto bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo bei sporto srityje finansuoto projekto „Tvarumas ikimokykliniame ugdyme“  (projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000126944) tarptautiniuose mokymosi kursuose „Outdoor education“ (vert. „Ugdymas lauke (kitoje erdvėje)“) Malagoje, Ispanijoje bei tobulino kompetencijas lauko pedagogikos ir tvarumo idėjų integravimo ugdymo procese srityse.

Mokymuose dalyvavo 19 dalyvių iš Italijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Kursų vadovė Ezgi Aktuna pažintį su mokymų dalyviais pradėjo „Make a Line“ žaidimais. Žaisminga veikla yra ne tik pagrindinis vaikystės malonumo  elementas, bet  ir moko vaikus bei pedagogus esminių gyvenimo įgūdžių: problemų sprendimo, komandinio darbo ir kūrybiškumo. Mokantis lauke gerėja vaikų elgesys, lauko erdvė motyvuoja mokytis, tyrinėti, o vaikai, kurie patiria ugdymosi sunkumų lauko aplinkoje, labiau atsiskleidžia. Mokymų metu dalyviai kartu su mokymų vadove modeliavo, planavo integruotas veiklos (kalbos, matematikos ir kt.) įvairiose lauko erdvėse, įtraukiant ir miesto žymius objektus bei įvairią gamtinę medžiagą randamą tiesiog toje vietoje, kur vykdoma veikla. Visi dalyviai išbandė, ką reiškia judrieji žaidimai lauke bei vaikščioti basomis, bet įsimintiniausia veikla netradicinėje aplinkoje – Malagos pilies matavimai pasirenkant objektą, kurio atžvilgiu bus fiksuojamas pilies dydis, tuo pačiu į veiklą integruojant kalbą (sukuriant poemą apie pilyje gyvenančia princesę), technologijas ir matematiką (apskaičiuojant pilies bei šalia augančių medžių aukštį, maisto atsargų kiekį pilyje žmonių banketui) ir istoriją (susipažįstant su pilies istorija).

Veiklos vyko nuolat lauke (paplūdimyje, miesto parkuose, miesto centre, pilies prieigose) išskyrus pirmąją ir paskutiniąją dienas, todėl visi galėjome mėgautis geru, saulėtu oru patiriant pasikeitusios erdvės poveikį ugdantis ir išbandant įvairias erdves.

Mokymų dalyviai dalinosi savo mokyklų patirtimi apie ugdymą ne tik klasėje, bet ir apie galimybes jį paįvairinti ir organizuoti kitose erdvėse, ne tik lauko, aptarė, kokios grėsmės ir kliūtys gali kilti organizuojant veiklą ne mokyklos teritorijose, diskutavo, kaip būtų galima suburti mokyklos bendruomenę netradicinių veiklų organizavimui įstaigoje ir už jos ribų. Dirbant grupelėse diskutavome, kaip galėtume išnaudoti savo šalių ir miestų, kuriuose įsikūrusios ugdymo įstaigos, miesto erdves tvariam patyriminiam ugdymosi procesui, kūrėme konkrečių veiklų planus. 

Tikime, jog parsivežtas įgytas žinias bei patirtį pritaikysime ir mūsų „Mažų žingsnelių“ kasdieniniame ugdymo(si) procese, taip stiprinant tvarumo bei lauko pedagogikos idėjų taikymą mūsų bendruomenėje. 

 

Kursų dalyvės I. Sorakienė, V. Stalioraitytė, O. Sakalauskienė

 

Skip to content