Menu Close

Respublikinis gerosios patirties pasidalijimo renginys „Patyriminis ugdymas projektinėje veikloje ugdant laimingą ir sveiką vaiką“.

Gruodžio 8 dieną Šaulių g. 20 pastate vyko respublikinis gerosios patirties pasidalijimo renginys „Patyriminis ugdymas projektinėje veikloje ugdant laimingą ir sveiką vaiką“.

Vaikas iš prigimties yra tyrinėtojas, aktyviai ieškantis informacijos apie jį supančią aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį. Natūralus vaiko smalsumas skatina tobulėti. Žaidžiant, eksperimentuojant atsiskleidžia pažintiniai procesai, sprendžiamas konfliktas tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir realaus pasaulio, formuojasi vaiko vertybių sistema, bendravimo įgūdžiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais. Ikimokyklinio ugdymo poreikis bei lūkesčiai ugdymo kokybei nuolat auga, todėl yra didelis poreikis naujiems ugdymo organizavimo modeliams, papildantiems šiuo metu įprastinį ugdymo procesą.

Renginio metu pedagogai iš Šakių, Jurbarko ir Kazlų Rūdos tobulino dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas patyriminio ugdymo srityse, dalinosi sukaupta patirtimi.

Renginio pradžioje sveikinimo žodį taręs Švietimo, kultūros ir sporto centro vedėjas Darius Aštrauskas pasidžiaugė, kad mokytojai nuo pat mažų vaiko dienų siekia ugdyti vaikus per patyriminę veiklą.

Renginio pertraukos metu, pedagogai ne tik bendraudami prie kavos dalinosi įspūdžiais ir patarimais vieni kitiems, bet ir išbandė ortopedinius takelius per patyriminę veiklą „Judu, jaučiu, atsipalaiduoju.“

Renginio programą inicijavo ir rengė  Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Rūta Galinskienė ir Šakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Eglita Plaušinienė.

 

Dovilė Kazakauskienė, Šakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content