Menu Close

,,Skruzdėliukų“ grupės ilgalaikis projektas ,,Raidžių miestas“

  Skaitymo ir rašymo įgūdžiai būtini sėkmingai adaptacijai šiuolaikinėje visuomenėje. Taisyklinga vaiko kalbos raida teigiamai veikia skaitymo ir rašymo mokymąsi. Pradiniame skaitymo etape labai svarbu taisyklingas garsų tarimas, išlavėjusi foneminė klausa, susiformavę žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, vaiko amžių atitinkantis žodynas, taisyklinga kalbos gramatinė struktūra, gebėjimas rišliai pasakoti, pažintiniai procesai.

    Šiais mokslo metais ,,Skruzdėliukų“ priešmokyklinė grupė vykdė ilgalaikį projektą ,,Raidžių miestas“. Projekto tikslas – skatinti vaikų kalbinį aktyvumą kasdienėje veikloje, įtvirtinti taisyklingo kalbėjimo gebėjimus, mokyti pažinti raides žaidžiant kalbinius žaidimus, praturtinti vaikų žodyną naujais žodžiais, susipažinti su raidėmis, skatinti vaikų norą domėtis knygomis, ugdyti vaikų kūrybiškumą, išradingumą. Projekto metu vaikai ,,keliavo“ po raidžių miestą.

    Mokytojos stengėsi plėsti vaikų suvokimą, kaip įvairiapusiškai galima pažinti raides (liečiant, piešiant, matant, ieškant panašių daiktų aplinkoje). Skatino vaikų kūrybiškumą dekoruojant raideles įvairiomis technikomis. Vaikams ypač patiko kirpti, klijuoti, dekoruoti jas iš antrinių žaliavų. Projekto metu vaikai mokėsi atpažinti ir rašyti skirtingas raides, jungti jas į skiemenis, atliko garsinės analizės užduotis, dėliojo jas iš gamtinės medžiagos lauke. Kiekvienas kūrė perskaitytos pasakos knygeles, jas savaip dekoravo, užrašė autorių, pavadinimą, visiems pristatė savo mėgstamą knygelę. Vaikams labai patiko ieškoti paslėpto rašto, klausytis pasiklydusių pasakų, atlikti STEAM veiklas, dėliojant mamytės vardą iš pasirinktų priemonių (kaladėlių, sagų, akmenukų, gėlyčių…..)

   Šiuo projektu siekėme įtvirtinti vaikų turimas žinias, įgūdžius bei gebėjimus. Patobulėjų jų kūrybiškumas, gebėjimas priimti naujoves ir gebėjimas atsakingai sutariant su draugais dirbti drauge. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų žaisdami ir kurdami.

   Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Aušra Bybartienė ir Silva Duobienė

 

Skip to content