Menu Close

Darbuotojai

Šakių vaikų lopšelio-darželio darbuotojai

Pedagogai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktai
Adomaitienė Audronė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bakaitienė Lina meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bendoraitienė Dialeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bybartienė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bočkienė Odeta psichologė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Vaineta priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėsnienė Laimutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Damijonaitienė Sigita priešmokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dervaitienė Alma logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duknevičienė Algima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dumbauskienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duobienė Silva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gardauskienė Vilija ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gylienė Valė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kasparavičienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarelis@gmail.com

Kaunienė Gitana, logopedė-spec.pedagogė

 

 Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazlauskienė Sonata priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazakauskienė Dovilė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Alma priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Laurinaitienė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lazdauskienė Vaidutė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Martinkevičienė Rima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Masteikienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Merkšaitienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Sandra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Neverauskė Judita logopedė-spec.pedagogė Vaiko priežiūros atostogose
Navickienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Orintienė Jurgita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Pilionienė Geda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Plaušinienė Eglita Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudokaitė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudzevičienė Judita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sakalauskienė Odeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sorakienė Inga ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stalioraitytė Valda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Aldona logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Staugaitytė Vaida logopedė-spec.pedagogė gimdymo atostogose
Šimanauskienė Nida priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vaišnorienė Jolita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venkcūnas Mindaugas Direktorius Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Viliūšienė Kristina priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Virbylienė Skirma ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Zubrickienė Diana priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Žemaitienė Raimonda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Nepedagoginiai darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigybės pavadinimas
Aleksienė Roma Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bacevičius Antanas Ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bakienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baranauskienė Danguolė Virėja, virtuvės darbininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baziliauskienė Vida Sandėlininkė, ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Diana Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dvylaitienė Miglė Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Flėderienė Rasa Sandėlininkė, Maitinimo organizavimo specialistė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Greičienė Vilma Ūkio dalies vedėja, Higienos priežiūros specialistė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gurevičienė Asta Buhalterė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Jakštienė Vilma Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Juodaitienė Elvyra Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Juškienė Irmina Sekretorė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Jūratė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Keblaitienė Indra Valytoja, mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kordušienė Alytė Valytoja, Mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kriaučiūnienė Daiva Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kulikauskienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lažauninkė Vaida Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičiūtė Karolina Raštinės vedėja, mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lukauskienė Vilija Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Misevičienė Edita Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Ligita Skalbėja, mokytojos padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Puidokienė Dalia Valytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Puidokienė Vaida Aplinkos priežiūros darbininkė Mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rimkienė Regina Buhalterė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sendžikas Arvydas Ūkio dalies darbininkas

Aplinkos priežiūros darbininkas

Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sinkevičienė Sonata Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Skakauskienė Lina Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Smilgienė Dana Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanaitienė Rasa Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Rita Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sutkaitytė Ieva Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šapauskienė Marijona Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šimaitienė Agnė Sekretorė, apskaitininkė, mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Širvaitis Gintaras Ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Širvaitis Romas Ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šnipienė Vijoleta Skalbėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamošiūnienė Ieva Mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamulynienė Virginija virtuvės darbininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tarvainė Jovita Pavaduotoja ūkio rekalams Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Urbanavičienė Vida Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Užupienė Judita Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Valaitienė Jūratė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venclovaitienė Ingrida Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venskūnienė Jurgita Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vilbikaitienė Genovaitė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

 

 

Skip to content