Menu Close

Darbuotojai

Šakių vaikų lopšelio-darželio darbuotojai

Pedagogai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktai
Adomaitienė Audronė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bakaitienė Lina meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bendoraitienė Dialeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bybartienė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bočkienė Odeta psichologė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Vaineta priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėsnienė Laimutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Damijonaitienė Sigita priešmokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dervaitienė Alma logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duknevičienė Algima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dumbauskienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duobienė Silva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gardauskienė Vilija ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gylienė Valė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kasparavičienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarelis@gmail.com

Kaunienė Gitana, logopedė-spec.pedagogė

 

 Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazlauskienė Sonata priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazakauskienė Dovilė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Alma priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Laurinaitienė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lazdauskienė Vaidutė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Martinkevičienė Rima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Masteikienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Merkšaitienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Sandra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Neverauskė Judita logopedė-spec.pedagogė Vaiko priežiūros atostogose
Navickienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Orintienė Jurgita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Pilionienė Geda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Plaušinienė Eglita direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudokaitė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudzevičienė Judita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sakalauskienė Odeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sorakienė Inga ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stalioraitytė Valda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Aldona logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Staugaitytė Vaida logopedė-spec.pedagogė gimdymo atostogose
Šimanauskienė Nida priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vaišnorienė Jolita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lina Viliūšienė direktorė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Viliūšienė Kristina priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Virbylienė Skirma ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Zubrickienė Diana priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Žemaitienė Raimonda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Nepedagoginiai darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigybės pavadinimas
Aleksienė Roma ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bacevičius Antanas ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bakienė Ramutė ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baranauskienė Danguolė virėja, virtuvės darbininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baziliauskienė Vida sandėlininkė, ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Diana ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Ingrida Žilionienė mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Flėderienė Rasa sandėlininkė, apskaitininkė, virtuvės vedėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Greičienė Vilma direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gurevičienė Asta finansininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Jakštienė Vilma virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Juodaitienė Elvyra ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Jūratė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Keblaitienė Indra valytoja, mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kordušienė Alytė valytoja, mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kriaučiūnienė Daiva virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kulikauskienė Virginija ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lažauninkė Vaida ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičiūtė Karolina administratorė, mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lukauskienė Vilija priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Misevičienė Edita virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Ligita skalbėja, mokytojos padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Puidokienė Dalia valytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Puidokienė Vaida priešmokyklinio ugdymo mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rimkienė Regina  

vyr.finansininkė

Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sendžikas Arvydas ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

 

Račiulaitienė Andžela

 

mokytojo padejėja

Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sinkevičienė Sonata ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Skakauskienė Lina ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Smilgienė Dana ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanaitienė Rasa priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Rita priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sutkaitytė Ieva ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šapauskienė Marijona ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Širvaitis Gintaras ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Širvaitis Romas ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šnipienė Vijoleta skalbėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamošiūnienė Ieva mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamulynienė Virginija virtuvės darbininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tarvainė Jovita pavaduotoja ūkio reikalams, virtuvės vedėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Urbanavičienė Vida virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Užupienė Judita ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Valaitienė Jūratė ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venclovaitienė Ingrida ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venskūnienė Jurgita priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vilbikaitienė Genovaitė ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

 

 

Skip to content