Menu Close

Darbuotojai

Šakių IU mokyklos „Maži žingsneliai“ darbuotojai

Pedagogai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktai
Adomaitienė Audronė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Antanaitienė Lina ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bakaitienė Lina meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bendoraitienė Dialeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bybartienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bočkienė Odeta psichologė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Vaineta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Damijonaitienė Sigita priešmokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dervaitienė Alma logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duknevičienė Algima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dumbauskienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duobienė Silva ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gardauskienė Vilija priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gurskytė Džordana meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kasparaitienė Alvyra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kasparavičienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarelis@gmail.com

Kaunienė Gitana logopedė-spec.pedagogė  Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazakauskienė Dovilė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Alma ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazlauskienė Sonata priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Laurinaitienė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lazdauskienė Vaidutė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičiūtė Karolina Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Martinkevičienė Rima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Masteikienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Merkšaitienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Navickienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Sandra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Neverauskė Judita logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Orintienė Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Pilionienė Geda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Račiulaitienė Andžela ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudokaitė Aušra priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudzevičienė Judita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sakalauskienė Odeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sorakienė Inga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stalioraitytė Valda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Aldona logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Staugaitytė Vaida logopedė-spec.pedagogė Vaiko priežiūros atostogose
Šimanauskienė Nida priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Teletnikova Indrė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vaišnorienė Jolita priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venskūnienė Greta priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Viliūšienė Lina Direktorė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Virbylienė Skirma ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Zubrickienė Diana ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Žemaitienė Raimonda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Nepedagoginiai darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigybės pavadinimas
Aleksienė Roma ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bacevičius Antanas ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baranauskienė Danguolė virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baziliauskienė Vida sandėlininkė, ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Diana ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Chokienė Aušra ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dvylaitienė Sandra ikimokyklinio ugdymo mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Flėderienė Rasa sandėlininkė, virtuvės vedėja, apskaitininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Greičienė Vilma pavaduotoja ūkio reikalams, mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gurevičienė Asta buhalterė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Jakštienė Vilma virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Juodaitienė Elvyra ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Jūratė priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Keblaitienė Indra mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kordušienė Alytė mokytojo padėjėja, valytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kriaučiūnienė Daiva virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kulikauskienė Virginija ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lažauninkė Vaida ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičiūtė Karolina administratorė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lukauskienė Vilija priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Misevičienė Edita virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Ligita skalbėja, mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Pažereckienė Roleta valytoja, mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Puidokienė Vaida priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rimkienė Regina vyr.buhalterė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudokas Ramūnas ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sendžikas Arvydas ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sinkevičienė Sonata ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Skakauskienė Lina priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Smilgienė Dana ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanaitienė Rasa ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Rita priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sutkaitytė Ieva ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šapauskienė Marijona mokytojo padejėja, ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Butkuvienė Gailutė mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamošiūnienė Ieva mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamulynienė Virginija virtuvės darbininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tarvainė Jovita pavaduotoja ūkio reikalams, virtuvės vedėja Gimdymo atostogose
Teletnikova Inrė mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Urbanavičienė Vida virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Užupienė Judita ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Valaitienė Jūratė ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venskūnienė Jurgita ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vilbikaitienė Genovaitė ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vilimaitienė Rasa mokytojo padejėja, skalbėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Žilionienė Ingrida ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

 

 

Skip to content