Menu Close

Darbuotojai

Šakių IU mokyklos „Maži žingsneliai“ darbuotojai

Pedagogai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktai
Adomaitienė Audronė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Antanaitienė Lina ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bakaitienė Lina meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bendoraitienė Dialeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bybartienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bočkienė Odeta psichologė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Vaineta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Damijonaitienė Sigita priešmokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dervaitienė Alma logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duknevičienė Algima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dumbauskienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Duobienė Silva Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gardauskienė Vilija priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gurskytė Džordana Meninio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kasparaitienė Alvyra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kasparavičienė Aušra priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarelis@gmail.com

Kaunienė Gitana, logopedė-spec.pedagogė

 

 Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazakauskienė Dovilė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Alma ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kazlauskienė Sonata priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Laurinaitienė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lazdauskienė Vaidutė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičiūtė Karolina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Martinkevičienė Rima ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Masteikienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Merkšaitienė Rasa ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Navickienė Daiva ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Sandra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Neverauskė Judita logopedė-spec.pedagogė Vaiko priežiūros atostogose
Orintienė Jurgita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Pilionienė Geda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Račiulaitienė Andžela ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudokaitė Aušra ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudzevičienė Judita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sakalauskienė Odeta ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sorakienė Inga Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stalioraitytė Valda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Aldona logopedė-spec.pedagogė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Staugaitytė Vaida logopedė-spec.pedagogė Vaiko priežiūros atostogose
Šimanauskienė Nida priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Teletnikova Indrė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vaišnorienė Jolita ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Viliūšienė Kristina priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Viliūšienė Lina Direktorė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Virbylienė Skirma ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Zubrickienė Diana priešmokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Žemaitienė Raimonda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Nepedagoginiai darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigybės pavadinimas
Aleksienė Roma Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bacevičius Antanas Ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Bakienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baranauskienė Danguolė Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Baziliauskienė Vida Sandėlininkė, ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Čėplienė Diana Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Chokienė Aušra Mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Dvylaitienė Sandra Virėja, virtuvės darbuotoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Flėderienė Rasa Sandėlininkė, virtuvės vedėja, apskaitininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Greičienė Vilma Pavaduotoja ūkio reikalams, mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Gurevičienė Asta Finansininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Jakštienė Vilma Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Juodaitienė Elvyra Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kažemėkaitienė Jūratė Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Keblaitienė Indra Mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kordušienė Alytė Mokytojo padėjėja, valytoja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kriaučiūnienė Daiva Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Kulikauskienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lažauninkė Vaida Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Leščevičiūtė Karolina Administratorė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Lukauskienė Vilija Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Misevičienė Edita Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Naujokaitienė Ligita Skalbėja, mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Pažereckienė Roleta Valytoja, mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Puidokienė Vaida Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rimkienė Regina Vyr.finansininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Rudokas Ramūnas Ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sendžikas Arvydas Ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sinkevičienė Sonata Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Skakauskienė Lina Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Smilgienė Dana Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanaitienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Stanislovaitienė Rita Priešmokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Sutkaitytė Ieva Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šapauskienė Marijona Mokytojo padejėja, ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

 
Širvaitis Gintaras Ūkio dalies darbininkas Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Šnipienė Vijoleta Skalbėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamošiūnienė Ieva Mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tamulynienė Virginija virtuvės darbininkė Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Tarvainė Jovita Pavaduotoja ūkio reikalams, virtuvės vedėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Teletnikova Inrė Mokytojo padejėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Urbanavičienė Vida Virėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Užupienė Judita Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Valaitienė Jūratė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venclovaitienė Ingrida Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Venskūnienė Jurgita Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vilbikaitienė Genovaitė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Vilimaitienė Rasa Mokytojo padejėja, skalbėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

Žilionienė Ingrida Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja Tel. 8-345-60183

sakiudarzelis@gmail.com

 

 

Skip to content