Menu Close

Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIAI

Dovilė Kazakauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė

Inga Sorakienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaidutė Lazdauskienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Aušra  Kasparavičienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Alma Dervaitienė – vyresnioji logopedė-spec.pedagogė

Sigita Damijonaitienė – vyresnioji logopedė-spec.pedagogė

Aldona Stanislovaitiėnė – logopedė-spec.pedagogė metodininkė

Gitana Kaunienė – vyresnioji logopedė-spec.pedagogė

Odeta Bočkienė – psichologė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė Inga Sorakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ingrida Kasparavičienė – Šakių rajono savivladybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Dovilė Kazakauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Leščevičienė – vyresnioji IU mokytoja

Sandra Naujokaitienė – vyresnioji IU mokytoja

Odeta Sakalauskienė – IU mokytoja metodininkė

Nida Šimanauskienė – vyresnioji PU mokytoja

MOKYKLOS TARYBA 

Algima Duknevičienė – IU vyresnioji mokytoja, pirmininkė

Lina Bakaitienė –Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja, darželio tarybos pirmininkės  pavaduotoja

Daiva Masteikienė – IU vyresnioji mokytoja,darželio tarybos sekretorė

Raimonda Žemaitienė – IU mokytoja metodininkė

Rasa Flėderienė – sandėlininkė

Vilma Greičienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Vida Urbanavičienė – virėja

Vaida Puidokienė–  PU mokytojo padejėja

Tėvų atstovė Justė Šilingė

Tėvų atstovė Roberta Stankaitienė

Tėvų atstovė Laura Valaitienė

Tėvų atstovė Justina Birbilienė

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Dovilė Kazakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilija Gardauskienė, IU vyresnioji mokytoja

Sonata Kazlauskienė, IU vyresnioji mokytoja

Inga Sorakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Navickienė, IU mokytoja

Rasa Leščevičienė, IU mokytoja

METODINĖ TARYBA

IU mokytoja metodininkė Raimonda Žemaitienė

IU mokytoja metodininkė Odeta Sakalauskienė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė Adomaitienė

IU vyresnioji mokytoja Silva Duobienė

Vyresnioji logopedė-spec.pedagogė Alma Dervaitienė

IU mokytoja metodininkė Dialeta Bendoraitienė

Metodininkė logopedė-spec.pedagogė  Aldona Stanislovaitienė

PU vyresnioji mokytoja Nida Šimanauskienė

IU  vyresnioji mokytoja Skirmutė Virbilienė

IU vyresnioji mokytoja Rasa Merkšaitienė

 

 

 

Skip to content