Menu Close

ŠILALĖS, ŠAKIŲ IR ŠIAULIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS

ŠILALĖS, ŠAKIŲ IR ŠIAULIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai (2019–2021 m.).

Projekto biudžetas – 117.658,03 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje.

Projekto teikėjas –Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“. Projekto partneriai Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“, Šilalės rajono Kvėdarnos darželis „Saulutė“, Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Šiaulių Šakynos mokykla ir projekto konsultuojanti įstaiga Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“.

Projekto metu bus siekiama įgyvendinti šį uždavinį – naujų ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas veiklą tobulinančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Siekiant įdiegti vaikams sveikos gyvensenos principus bei skatinti jų tiriamuosius bei kūrybinio mąstymo gebėjimus, projekto veikloje dalyvaujančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose numatoma įdiegti naujus ugdymo metodus, pagrįstus JAV metodika „Pre-K for All’s”, kuri ikimokykliniame ugdyme sėkmingai integruoja tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM), kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus. Projekto metu bus parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų tiriamųjų bei kūrybinio mąstymo gebėjimų ugdymo, integruojant STEAM metodus, kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus metodinė medžiaga. Veiklą tobulinančių mokyklų ikimokyklinio ugdymo pedagogai su parengtos metodinės medžiagos praktinio taikymo galimybėmis bus supažindinti mokymų metu. Vėliau su konsultato-praktiko bei konsultuojančios mokyklos pagalba pedagogai praktiškai įgyvendins metodinėje medžiagoje pateiktas metodines rekomendacijas, koreguos mokyklų veiklos tobulinimo veiksmų planus, atnaujins ugdymo turinį pagal konkrečios mokyklos poreikius. Veiklą tobulinančių mokyklų pedagogai mokysis, kaip STEAM metodus,  kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus taikyti ikimokyklinio ugdymo procese.

Projekto įgyvendinimo dėka naują ugdymo proceso organizavimo modelį įdiegs bei ugdymo turinį atnaujins 6 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, mokymuose dalyvaus 36 švietimo darbuotojai (ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai specialieji pedagogai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui).

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai (2019–2021 m.).

Projekto biudžetas – 117.658,03 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content